Bioenergia

Inimese bioenergiaväli ja energiaravi

Jaapanlaste qi, hiinlaste chi, hindude prana, eestlaste mana – need on ainult mõned erinevate rahvaste poolt antud iidsed nimetused juba aegade algusest inimkonna uskumuses olevale tervendavale nähtamatule jõule. Energiaga ravimist, on selleks siis nn. käte pealepanemine, rituaalsed šamaanitantsud ja –laulud, gongide kõlistamine, puude kallistamine, palved ja mediteerimine, või mis iganes, on praktiseeritud aastatuhandeid väga erinevates maades ja kultuurides.

Tänaseks oleme energiaravi valdkonnas tõusnud pimeda uskumise tasandilt teadmise tasemele. Hiina traditsioonilisest meditsiinist teatud-tuntud meridiaanide ja ravipunktide süsteem, spetsiifilised energiakogumid ehk tšakrad ja ka inimest ümbritsev bioenergeetiline väli on saanud teadusliku põhjenduse läbi paljude kaasaegsete uuringute, katsete ja korrektsete kliiniliste testide. Enamgi veel, iidne reiki on tõusnud mitmete arenenud riikide ametliku meditsiini poolt tunnustatud ravivõtete hulka. Suure tõenäosusega seisab meditsiin revolutsiooniliste muudatuste lävel – biokeemiline ravimeetod on tasapisi, kuid kindlalt, asendumas energiaravi rakendustega.

Energiaravi tugineb eeldusele, et haiguse põhjuseks on häire inimese energiaväljas ja et väline energeetiline sekkumine, mille eesmärgiks on patsiendi normaalse energeetilise tasakaalu taastamine, omab tugevat raviefekti.

Inimese mõõdetud energiavälja fraktaalne sagedusspekter on vahemikus 0,1 –1 250 000Hz. Energiavälja moonutusi võivad põhjustada nii välised, elukeskkonnast tingitud, kui ka sisemised - emotsionaalsest, vaimsest või füüsilisest stressist tingitud põhjused. Häire inimese energiavälja mingis konkreetses võnkesageduses väljendub inimese füüsilises kehas mingi konkreetse organi elutegevuse häirena. Seega, likvideerides tasakaalutuse energiaväljas, kõrvaldatakse ka haiguse põhjus ja toimub tervenemine. Inimese keha ümbritsev energeetiline maatriks on organispetsiifiline, st. igale organile või sellega seotud süsteemile vastab konkreetsel spetsiifilisel sagedusel keha ümbritsev energiatasand koos energiakanalite ja energiapunktidega. Energiateraapia suudab edukalt tervendada kahjustatud kudesid, parandada luid, hallata valu ja põletikku, ravida haavu, eemaldada paistetused ja tursed, langetada vererõhku ja tõsta hemoglobiini taset veres. Suurepärased tulemused on energiaravil depressiooni ja vaimsete häirete ravis.

Inimese füüsilise keha ja teda ümbritseva energivälja vahel toimub pidev katkematu informatsiooni vahetus. Tänaste teadmiste valguses saame me rääkida inimese energiaväljas eksisteerivatest energiatasanditest, nendel olevatest energeetilist informatsiooni kandvatest energiakanalitest ja viimastel paiknevatest energiapunktidest. Traditsioonilises Hiina meditsiinis tunneme neid energiakanaleid meridiaanidena ja energiapunkte nõelravipunktidena. Väga üldistatult võime energiaväljas ilmnevaid energiatihendusi samastada iidsetes teadmistes/uskumustes käsitletud tšakrate poolt genereeritud energiapööristega. Teadmine inimese rakkude, kudede, organite ja nende süsteemide konkreetsest spetsiifilisest võnkesagedusest ja seostest inimese bioenergiaväljaga on andnud kaasaegsele meditsiinile efektiivse diagnostikameetodi – bioresonantsdiagnostika.

Vaatamata energiaravi suurele potentsiaalile erinevate haiguste diagnoosimises ja ravis, on selle rakendamine siiski problemaatiline ja seda eelkõige stabiilse pikaajalise negatiivselt polariseeritud bioenergeetilise välja tekitamisel üleskerkivate raskuste tõttu. Tehnoloogiline läbimurre bioenergiavälja stabiliseerimisel saavutati elektreetide kasutuselevõtuga. Elektreet on mittemetalliline dielektrik, mis välise kõrgsagedusvälja mõjul suudab salvestada ja säilitada mõjuvälja omadused välise energiavälja lõppemisel. Esimesena võeti elektreedid polümeersete kiledena ametlikult kasutusele Venemaa sõjameditsiinis eelmise sajandi viimasel kümnendil kahjustatud kudede ja purunenud luude taastamisel haavatutel.

Rahvusvahelise töörühma toel ja tarkusel, kasutades mõningaid plasmafüüsika ja nanotehnoloogia rakendusi, on PlasmaLab välja töötanud tehnoloogia inimese bioenergiaväljaga sarnast negatiivselt polariseeritud fraktaalset energiavälja genereeriva ja pikaajalise toimega elektreetide kompleksi ning sellel põhinevate toodete loomiseks.

Tooted
Foto 3

Foto koos bioenergiavõimendiga.

▲ Tagasi üles